Setmana 8

Diumenge  19 de Febrer

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Érem molts, pero no hi érem tots.

 

Dilluns  20

Ens trobem al sindicat a la Rambla del Raval, amb els companys assessors per preparar la plataforma del  X conveni col·lectiu.

Ho tenim fotut,  amb la reforma  l’Empresa pot aconseguir quasi be tot el que ens va demanar l’any pasat,sense negociar, nomes ho ha d’aplicar, ja que la reforma així li ho permet, les seves demandes estan basades en modificacions de la jornada i la nova reforma els permet  distribuir unilateralment  un 5% del temps de treball.

La nostra proposta  la enfoquem a aconseguir beneficis socials, festa els dies 24 i 31 de desembre, reducció a mitja jornada els dies  5 de Gener i el 24 de Juny, això suposa un  0.82% d’augment.

També demanen  un assegurança d’assistència sanitària per a tots el treballadors, i que ens suposa un 1,1% d’augment.

Demanem un 1,5% d’augment de les taules salarials i altres complements, i un 0,5% per recuperar el poder adquisitiu perdut.

Aquesta plataforma  demana un  4% d’augment , que creiem que l’Empresa pot assumir tranquil·lament, altre cosa serà que ho vulgui fer.

 

Dijous 23

Assemblea conjunta de UGT i CCOO al Palau d’Esports de la Vall d’Hebron de Barcelona

 

 

La UGT i CCOO de Catalunya han celebrat al Palau d’Esports de la Vall d’Hebron de Barcelona una assemblea amb 4.000 delegats i delegades sobre la reforma laboral. A l’acte han intervingut Cándido Méndez, Ignacio Fernández Toxo, Josep M. Àlvarez i Joan Carles Gallego.

 

Divendres 24

Reunió del Comitè de Seguretat i Salud

Ens han presentat els resultats dels objectius del 2011 i aquests no s’han assolit per el numero alt d’accidents  a Producció

La majoria d’accidents son de torçades i esquinços  en els llocs de treball, es una causa  que en pla  d’aquest any ,2012,   serà prioritari per que no torni a passar.

Per aquest any els objectius tornen a ser els mateixos que els de l’any passat ,amb mesures per poder-los assumir, les accions mes importants i prioritàries per aconseguir els objectius seran, entra altres : la creació de grups de millora per no tenir de passar per sota els transports i també un curs de prevenció i actuació per als responsables de línia.

La comissió ha entregat un document ,on exposa els riscos que s’han detectat a la línia 22, per que el fabricant els millori o hi doni una solució, aquesta Línia encara no s’ha entregat.

Els resultats dels tres simulacres han estat diversos ,no es te la valoració però des de Prevenció i Riscos ,s’han detectat anomalies com la poca confiança que donen les alarmes de sirena, ja que es confonen amb les que tenen les maquines, i una solució podria ser posar megafonia, això s’estudiarà un cop es tinguin els informes.

Es posarà en funcionament un tauler amb el nom i telèfons dels operaris que treballin els caps de setmana, mentre no hi hagi l’aparell d’home a terra s’ha demanat que cap operari treballi sol.

Els comunicats de risc es una de les millores favorables que hi ha hagut l’any 2011,els operaris fan servir aquesta eina, cada  vegada mes i això millora la seguretat.

Hi ha temes pendents de resoldre de molt antic ,es repeteixen cada any per que e prioritzen riscos mes elevats. S’ha fet una escala molt lleugera i que no es fixe ,en la zona del vidre, es una proba i si funciona  aquest sistema es posarà en altres llocs de la fabrica.

 

Planta cara:Afilíat a UGT

 

Podeu dir-hi la vostre  prement la icona  que es troba a dalt a la part dreta  “reply”

 

Setmana 7

Dimarts  14

Tercer dia del curs de Prevenció de Riscos Laborals, fer aquest  curs  m’acosta a la realitat laboral que es viu en altres empreses, on les condicions de treball  en materia de prevenció son molt precàries, i deficients.

En aquest  aspecte  nosaltres estem molt millor, hi ha una bona feina feta.

Dimecres  15 Inter centres.

Ens convoca l’empresa per constituir la comissió per començar a negociar el X conveni.

Será una continuació  de la negociació que es va acabar a últims d’octubre  al presentar –nos  una sola condició, i que com he explicat  abastament  va acabar amb la firma de les seccions sindicals de CCOO i nosaltres UGT.

Si no varem poder arribar a cap acord desprès de 6 mesos de negociar, i avisant l’Empresa que la seves demandes son les mateixes, que molts dels temes del seu interés, ara ho tenen molt fácil amb la reforma que ens han imposat els politics que amb  els seus enganys  han arribat al govern; les negociacions es preveuen un altre vegada molt complicades .

Crec que  no será fácil i que hi ha moltes possibilitats d’accions de protesta, per començar us convido a venir el proper dia 19 a manifestar-vos  en qualsevol de les manifestacions que hi ha programades.

Planta cara:Afilia-t a UGT

 

Podeu dir-hi la vostre  prement la icona  que es troba a dalt a la part dreta  “reply”

La reforma laboral

Be, ja la tenim aquí, i com era previsible es nefasta i dolenta per els treballadors, son les primeres impressions després de   donar-hi un cop d’ull.

Avui s’ha publicat en el BOE, i les impressions  no son gaire alegres, he de dir que no he llegit els comentaris de la patronal, però escoltant ahir  les opinions d’en Duran i Lleida, dient que donarà suport a aquesta reforma, ja m’ho diu tot.

Amb aquesta reforma tots en sortim perjudicats, els joves i els no tant joves, amb l’excusa d’un any de proba, res de fer contracte fixe, i si es te la sort de continuar com a fixe, et poden despatxar amb un no res. Això també ens pot passar als no tant joves, tota la vida  dedicat a l’empresa i per la sola voluntat del empresari al carrer, amb indemnització a la baixa, ( a partir de l’entrada en vigor d’aquesta reforma els 45 dies, quedaran parats , no es perden, i començarem a contar amb 33 dies) amb la inspecció que tenim es molt fàcil dir que has tingut nou mesos  de pèrdues i la realitat ser un ‘altre.

Son les primeres impressions, i quan analitzem a fons aquesta reforma ens podem trobar amb moltes  mes sorpreses dolentes.

Per això us demano que ens acompanyeu en les manifestacions i accions, que des dels sindicats es proposin.

 

Planta cara:Afilia-t a UGT

 

Podeu dir-hi la vostre  prement la icona  que es troba a dalt a la part dreta  “reply”

 

Setmana 6

Dia 6 Comité planta

Reunió demanada  per  l’Empresa, amb l’excusa de tractar temes pendents  i on el veritable motiu era tractar el tema d’autogestió, que aquest si que l’interessa.

Seguim amb la pauta dels últims mesos, on l’Empresa  sembla no voler tenir tractes amb el comitè, per la crispació dels últims temps de USOC.

Aquesta es la meva reflexió, ja que dels  temes pendents, cap es va solucionar i com sempre las solucions per mes endavant, la col·locació de taquilles per guardar els epis, ho estan mirant,la bicicleta per anar a la bascula, ho estan mirant, els procediments , ho estan mirant ,

En aquest punt el nou president va entregar una petició a l’empresa per demanar  aquests procediments, això es va fer per decisió pròpia, sense consultar als altres companys  que estem en el comitè i que pertanyem ales altres dues seccions sindicals, ens van deixar llegir el document, quan ja l’havia rebut l’Empresa. Molt malament.

En el tema de la fusió , tot esta per fer ,fins a últims de març no s’acabaran les auditories per saber el valor real de cada bega, un vegada feta la valoració seguirà el seguen pas , i que en aquest moment  el representant de l’Empresa, no sap quin serà. Hi ha però el compromís de facilitar d’informació real desprès de cada fase de la fusió, per evitar males interpretacions,i que els treballadors puguem saber en quina situació ens trobem.

La meitat del temps de la reunió ,es va destinar a tractar el tema d’interès de l’Empresa ,l’autogestió,no es fa be i per evitar això es faran unes xerrades  a tots els nivells es a dir des de caps d’àrea  fins l’operari que ha de fer els controls i les accions.

A l’empresa se li va comentar que la prioritat era fer caixes i que la majoria de vegades ,els operaris portaven mes d’una maquina ,i que els seus responsables prioritzaven les caixes als autocontrols.

L’Empresa ens informa que durant aquest any, es posarà en funcionament el portal del empleat ,on podrem saber els dies lliures ,les vacances , la nomina, entre altre conceptes.

Dues hores debatin els temes d’autogestió,explicant  problemes i possibles solucions ,es va acabar amb una altre acció per  fer empipar l’empresa per part de USOC,van tornar a treure el seu tema estrella de la necessitat de contractació de nous operaris ,esta be demanar-ho ,no es ta tant be quan a cada reunió amb l’empresa ho demanes ,i et diuen que no hi ha cap intenció de contractar personal ,que ja ens ho han dit sempre i que actualment aquesta no es la política de l’Empresa.

Com deia en l’escrit anterior”tot canvia per no canviar res” setmana-5

 

Planta cara : Afilia-t a UGT

Podeu dir-hi la vostre  prement la icona  que es troba a dalt a la part dreta  “reply”

 

Setmana 5

Dia 2 Comitè de Planta (tot canvia per no canviar res)

Aquesta reunió es va fer per la insistència de CCOO, el motiu no tenim president del comitè, i els delegats d’USOC com  únics representants en el comitè, semblava que no tenia presa per convocar-la.

CCOO i UGT no presentem candidat i en la votació ens abstenim, surt elegit el candidat de USOC amb els vots dels seus delegats.

Al ser elegit president, el delegat que fins en aquests moments era el secretari del comitè, presenta la seva dimissió.

Per l’elecció del secretari del comitè, tant CCOO com UGT no presentem candidat i es repeteix l’acció anterior elegit per els vots dels delegats de USOC  amb abstenció de CCOO i UGT.

Així dons tot canvia per no canviar res.

Em causa sorpresa l’actitud de CCOO, creia que aprofitant el canvi de president aprofitarien per canviar l’estructura de direcció del comitè, tenien el nostre suport ja que les dues seccions sindicals creiem que USOC en aquest temps que ha portat les rendes, ha creat un malestar i una divisió a la plantilla.

Penso que ho fan per raons electorals, si es així quan decideixin canviar l’estructura del comitè, potser serà massa tard, necessiten el nostre suport i llavors podríem veure les coses  de diferent manera.

Si el motiu es un altre, i es manifesta mes endavant, per mantenir l’estabilitat i unió de la plantilla, nosaltres hi serem.

Dia 3  Comitè Intercentres

Reunió per fer un seguiment dels acords firmats amb l’Empresa, en el tema dels DM.

El nou model de treball dels comercials, no esta funcionant com s’esperava, els objectius posats son massa alts i això suposa una pèrdua de sou molt important per aquest col·lectiu, cert es, que es al començament i aquestes situacions es poden arreglar, per això s’han demanat a l’Empresa dades per poder fer un seguiment i trobar efectes correctors, per aquesta pèrdua de sou d’aquests companys.

 

Planta cara: Afilia-t a UGT